OFERTA DE FEINA: TÈCNIC/A DE GESTIÓ DE QUALITAT – OCUPA'T – Servei Local d'Ocupació de Berga

OFERTA DE FEINA: TÈCNIC/A DE GESTIÓ DE QUALITAT

Es busca incorporar un/a tècnic/a de gestió de qualitat per una empresa líder en el sector tèxtil amb presència internacional situada a la comarca del Bages:

Funcions:

-Liderar en esforç continu per millorar els processos existents i garantir la qualitat requerida de les matèries primeres i el productes acabats, millorant les polítiques i procediment existents per assegurar una excel·lent qualitat.

-Analitzar i fer el seguiment de les NO conformitats, rebutjos, reclamacions i proposar accions correctives o preventives, analitzant les seves causes i costos de les possibles propostes de millora.

-Intervenir en el procés d’avaluació i homologació de proveïdores i en el control de  tot el sistema documental de qualitat.

-Responsabilitzar-se de les auditories internes i externes.

-Control i gestió de tota la normativa de qualitat de l’empresa

-Implementar i consolidar la ISO 14001.

S’ofereix:

-Contracte estable i de caràcter indefinit a jornada completa.

-La retribució econòmica formada per un salari fixe + variable segons valors aportats i objectius assolits.

Es requereix:

-Formació de grau amb estudis i/o màsters en Qualitat.

-Experiència en lloc similar mínima de dos anys.

-Coneixement informàtic a nivell usuari, haver treballat amb ERP.

-És imprescindible tenir un nivell alt d’anglès tant escrit com parlat.

-Persona amb capacitat de liderar equips, organitzada i resolutiva.