OFERTA DE FEINA: TREBALLADOR/A SOCIAL – OCUPA'T – Servei Local d'Ocupació de Berga

OFERTA DE FEINA: TREBALLADOR/A SOCIAL

Treballador/a social a jornada completa a la zona de Berguedà, en concret a la residencia de Casserres realitzant 30h/setmanals i a la de Berga realitzant 10 hores setmanals. La vacant es estable a Casserres fent les 30 hores. Les 10h de Berga son extra fins abril amb motiu de cobrir una baixa.
Formació: imprescindible grau o diplomatura en treball social.
FUNCIONS:
– Planificar i organitzar el treball social del centre mitjançant una adequada programació d’objectius i racionalització del treball.
– Executar les activitats administratives i realitzar els informes socials de les persones usuàries.
– Realitzar els informes Socials del resident i actualitzar-la cada vegada que sigui necessari
– Comunicació formal d’ingressos als altres serveis del centre les entitats i / o organismes que sigui necessari.
– Realitzar l’ acollida a l’ ingrés del nou resident, sent així la persona de referència per al familiar i resident.
Imprescindible vehicle.
Remuneració: segons conveni
Horari a definir a l’entrevista
Incorporació immediata