TREBALLADOR/A SOCIAL A PUIG-REIG – OCUPA'T – Servei Local d'Ocupació de Berga

TREBALLADOR/A SOCIAL A PUIG-REIG

Càrrec: Treballador/a Social Centre Residencial

Població: Puig Reig

Nivell d’estudis: Diplomat / a o Graduat / a Universitari en Treball Social

Informàtica: usuari d’office i internet explorer

Horari: De dilluns a divendres, 10 a 14.30h i 15.00 a 19.00h

Carnet: Disposar de cotxe i llicència de conduir

Remuneracions: segons conveni nacional d’atenció a persones dependents

Tipus de contracte: Temporal 3-6 mesos amb opció a pròrroga

Funcions

– Explicació del funcionament de la residència als residents i familiars. Emplenament de documentació d’ingrés i acompanyament del / la resident a la seva adaptació.

– Altes i baixes de residents. Elaboració i salvaguarda dels expedients físics amb la documentació dels / de les residents.

– Realització de la Valoració Social i Grau de Dependència i Història de Vida dels / de les residents.

– Participar i intervenir en totes les activitats i accions socials necessàries en relació amb el preingrés, ingrés, adaptació i vida quotidiana al centre del / la resident.

– Lliurar els informes de l’equip interdisciplinari a les famílies cada vegada que hi hagi una nova valoració.

– Atenció de reclamacions personals d’usuaris / es i familiars i resolució d’aquestes.