INCORPORA – Prospecció empresarial : OCUPA'T - Servei Local d'Ocupació de Berga : http://ocupat.ajberga.cat
OCUPA'T - Servei Local d'Ocupació de Berga


INCORPORA – Prospecció empresarial


La part de prospecció empresarial del Servei Local d'Ocupació de Berga, Ocupa't, és gestionat pel programa Incorpora de l'Obra Social “La Caixa” de Càritas Parroquial Berga.


A través de la prospecció aconseguim un tracte més directe amb les empreses per millorar el servei d'intermediació laboral, tot detectant possibles necessitats i ajustant-nos a la realitat empresarial en cada moment. La prospecció es porta a terme a Berga i comarca.


Té com objectiu facilitar el procés a la incorporació al món laboral, tot potenciant d'una manera directa la capacitat d'inserció de les entitats socials adherides al programa i contribuint a la sensibilització i la cerca d'oportunitats d'inserció de les persones amb dificultats afegides per a la seva inclusió social. Volem implicar el teixit empresarial en la pràctica de la responsabilitat social corporativa (RSC), oferint una borsa de treball amb personal especialitzat i competent per respondre les diferents necessitats de les empreses.


Volem sumar esforços i aportar la nostra experiència de treball amb persones amb més dificultats per assolir un objectiu comú: la plena integració social i laboral de les persones per a les quals treballem.


Què oferim a les empreses?
  • Servei d'intermediació laboral sense cap cost econòmic.

  • Assessorament sobre bonificacions i desgravacions fiscal previstes en la normativa vigent per a la contractació de treballadors/es de diferents col·lectius.

  • Suport previ i seguiment a la contractació.

  • Identificació de llocs de treball per cobrir i la planificació de la metodologia que cal seguir.

  • Selecció dels perfils professionals segons els requeriments d'ofert
    a de l'empresa.

  • Assessorament en l'adaptació del lloc de feina, si cal.

  • Seguiment del treballador o la treballadora a l'empresa.
 

Data entrada: 2016-10-11 10:29:32