OCUPA'T – Servei Local d'Ocupació de Berga – Format per l'Ajuntament de Berga, Caritas Parroquial de Berga i Creu Roja Berguedà.