Programa “La Caixa” FEINA JOVE – OCUPA'T – Servei Local d'Ocupació de Berga

Programa “La Caixa” FEINA JOVE

HI GUANYEN ELS JOVES, HI GUANYEN LES EMPRESES

El programa “la Caixa” Feina Jove és una ajuda directa a les empreses que contracten joves per incentivar la feina estable i de qualitat tot dinamitzant l’activitat empresarial i el creixement econòmic.

Què oferim?

Amb el programa “la Caixa” Feina Jove,  oferim una ajuda directa a totes les empreses que contractin joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i, d’aquesta manera, contribueixen a reduir la desocupació.

  1. Ajuts d’un màxim de 12 mesos a la contractació indefinida,  amb un període mínim de permanència de 6 mesos.

Ajut màxim: 9.600€.

  1. Ajuts de 6 mesos a la contractació de durada determinada (temporal),  amb un període mínim de permanència de 6 mesos.

Ajut: 4.200€.

Qui els pot demanar?

Empreses, incloent-hi els empresaris autònoms, associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre.

Es poden demanar ajuts per un màxim de 10 joves per entitat o empresa (és a dir, per NIF).

Qui són els destinataris finals?

Es poden beneficiar d’aquest programa tots els joves que compleixin els requisits següents:

  1. Estar inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil o, si no és possible, haver-se inscrit com a demandant d’ocupació en un servei públic d’ocupació o haver fet la renovació de la demanda ( en ambdós casos, a partir del 25 de desembre de 2016).
  2. Tenir entre 16 i 29 anys (inclusivament) en el moment de formalitzar el contracte.
  3. No haver treballat el dia natural anterior al dia d’inici del contracte subvencionat.Com es pot accedir als ajuts?

Com es pot accedir als ajuts?

Les sol·licituds s’han de presentar en els terminis previstos (màxim, 2 mesos a partir de la data d’inici del contracte), i amb la documentació que es demana, per via electrònica al portal web del Programa “la Caixa” Feina Jove de la Fundació Bancària “la Caixa”.

Consulta les bases del programa a www.lacaixafeinajove.org

Per més informació trucar el telèfon de prospecció laboral: 696399784.