INCORPORA – Prospecció empresarial – OCUPA'T – Servei Local d'Ocupació de Berga

INCORPORA – Prospecció empresarial

La part de prospecció empresarial del Servei Local d’Ocupació de Berga, Ocupa’t, és gestionat pel programa Incorpora de l’Obra Social “La Caixa” de Càritas Parroquial Berga.

A través de la prospecció aconseguim un tracte més directe amb les empreses per millorar el servei d’intermediació laboral, tot detectant possibles necessitats i ajustant-nos a la realitat empresarial en cada moment. La prospecció es porta a terme a Berga i comarca.

Té com objectiu facilitar el procés a la incorporació al món laboral, tot potenciant d’una manera directa la capacitat d’inserció de les entitats socials adherides al programa i contribuint a la sensibilització i la cerca d’oportunitats d’inserció de les persones amb dificultats afegides per a la seva inclusió social. Volem implicar el teixit empresarial en la pràctica de la responsabilitat social corporativa (RSC), oferint una borsa de treball amb personal especialitzat i competent per respondre les diferents necessitats de les empreses.

Volem sumar esforços i aportar la nostra experiència de treball amb persones amb més dificultats per assolir un objectiu comú: la plena integració social i laboral de les persones per a les quals treballem.

Què oferim a les empreses?

  • Servei d’intermediació laboral sense cap cost econòmic.
  • Assessorament sobre bonificacions i desgravacions fiscal previstes en la normativa vigent per a la contractació de treballadors/es de diferents col·lectius.
  • Suport previ i seguiment a la contractació.
  • Identificació de llocs de treball per cobrir i la planificació de la metodologia que cal seguir.
  • Selecció dels perfils professionals segons els requeriments d’ofert
    a de l’empresa.
  • Assessorament en l’adaptació del lloc de feina, si cal.
  • Seguiment del treballador o la treballadora a l’empresa.